Předsíně, zádveří a haly bývají často nedoceněným prostorem, kterému se věnuje málo pozornosti. Podle mě jde o prostor, který vidí každý, kdo přijde do domu či bytu a vytváří první dojem. I pro nás je to první místnost, do které vejdeme po příchodu domů, a proto bychom měli věnovat dostatek péče i prostředků na jejich zařízení.  Snažím se je navrhovat prostorné, s místem na sezení a zrcadly, aby vyvolaly pocit „jsem doma a je mi tu krásně“. 

Často bývají součástí hal v rodinných domech i SCHODY, které se mohou stát úžasnou dominantou vstupních prostor. Z kombinací dřeva, kovu a skla dnes vznikají opravdu krásná schodiště.

CHODBA V RD.

ZÁDVEŘÍ V RD.